Powis et al. 2011

Información

Powis, Terry G., Ann Cyphers, Nilesh W. Gaikwad, Louis Grivetti and Kong Cheong
     2011    Cacao Use and the San Lorenzo Olmec. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 108(21):8595-8600.

Las Referencias a esta Publicación

 1. Sán Lorenzo
 2. Muestra 4
 3. Muestra 5
 4. Muestra 6
 5. Muestra 7
 6. Muestra 8
 7. Muestra 9
 8. Muestra 17
 9. Muestra 18
 10. Muestra 19
 11. Muestra 30
 12. Muestra 31
 13. Muestra 32
 14. Muestra 33
 15. Muestra 34
 16. Muestra 35
 17. Muestra 36
 18. Muestra 37
 19. Muestra 38
 20. Muestra 39
 21. Muestra 40
 22. Muestra 41
 23. Muestra 42
 24. Muestra 43
 25. Muestra 44
 26. Muestra 45
 27. Muestra 46
 28. Muestra 47